Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van LuchthavenExpress B.V. (hierna: de aanbieder) en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien. De algemene voorwaarden moeten als onderdeel van de onderlinge overeenkomst tussen de aanbieder en de klant worden beschouwd. Algemene voorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Wij verzoeken u om nauwkeurig kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

LuchthavenExpress B.V., handelend onder de namen Schipholtaxi LuchthavenExpress, Zorg-taxi en Taxistad Almere, kantoorhoudende aan de Schijfmospad 3, 1314 MG te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73321605.

Artikel 2 – Diensten

De diensten van de aanbieder bestaan uit het vervoeren van één of meer personen van het door de klant aangegeven ophaalpunt naar de door de klant aangegeven bestemming. Tevens maken het in- en uitladen van bagage in de taxi deel uit van de dienstverlening, alsook andere voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van de aanbieder kunnen worden verwacht en voortvloeien uit de verhouding tussen de aanbieder en de klant.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst met de aanbieder komt conform artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanbieder doet zijn aanbod via de website www.luchthavenexpress.nl, www.zorg-taxi.nl, www.taxistadalmere.nl, of een andere door hem beheerde website. De klant aanvaardt het aanbod door zijn gegevens digitaal in te vullen en een digitale reservering te maken of door telefonisch kenbaar te maken gebruik te willen maken van de diensten van de aanbieder. De aanbieder stuurt binnen 24 uur na reservering een bevestiging naar de klant. Echter, het ontbreken van een bevestiging doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Termijn reserveringen

Reserveringen dienen minimaal 12 uur voor aanvang van de rit plaats te vinden. Bij reserveringen van ritten die binnen 12 uur plaatsvinden dient de klant onverwijld telefonisch contact met de aanbieder op te nemen om de beschikbaarheid met hem af te stemmen. De klant die deze verplichting nalaat en dientengevolge niet kan worden vervoerd heeft geen recht op restitutie van enig geldbedrag.

Artikel 5 – Betaalwijze

De aanbieder accepteert online betalingen (iDeal, Bancontact en creditcards), contante betalingen, pinbetalingen en betalingen via creditcards zoals American Express, Visa of MasterCard. De klant heeft de mogelijkheid om ten tijde van de reservering te betalen of achteraf in de taxi. Aan klanten die achteraf in de taxi betalen wordt een aanvullend bedrag van € 3,00 per rit doorberekend.

Artikel 6 – Op rekening rijden

Bedrijven hebben de mogelijkheid om op rekening te rijden, zulks na schriftelijke toestemming van de aanbieder. Bij rijden op rekening wordt een aanvullend bedrag van € 3,00 per rit aan de klant doorberekend.

Artikel 7 – Meerdere ophaal- of wegbrengadressen

Het is mogelijk een meerdere ophaal- of wegbreng adressen te boeken. Bij het boeken van een tweede ophaal- of wegbrengadres wordt een aanvullend bedrag van  10,00 (taxi) of €15,00 (taxibus) per rit doorberekend. Een tweede ophaal- of wegbrengadres wijkt niet meer dan 5 kilometer af van de route van het eerste adres naar de eindbestemming. Is het voornoemde wel het geval, dan wordt er een aanvullend bedrag van  2,00 per extra kilometer aan de klant doorberekend na de rit.

Artikel 8 – Gecombineerde ritten

De aanbieder voert ritten niet gecombineerd uit, tenzij door extreme vertraging of calamiteiten geen andere oplossing geboden kan worden. De mogelijkheid van het combineren van een rit zal eerst aan beide klanten worden voorgelegd en zal pas geschieden met goedvinden van beide klanten. In geval van gecombineerde ritten wordt er geen korting of restitutie aan de klant verleend.

Artikel 9 – Bijzondere bagage

Bijzondere bagage (bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel, surfplank of andere bagage die niet in het geheel uit tassen en koffers bestaat) dient de klant ten tijde van de reservering op te geven. Dit kan digitaal middels het reserveringsformulier of telefonisch. Bij het niet opgeven van bijzondere bagage kan het voorkomen dat er een te klein vervoersmiddel wordt ingedeeld. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Indien een rit geen doorgang kan hebben door verkeerd opgegeven bagage is de klant het oorspronkelijke geldbedrag onverminderd verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.

Artikel 10 – Onjuiste gegevens

Indien bij het reserveren onjuiste gegevens worden verstrekt door de klant die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is vervalt het recht van de klant op die rit, zonder dat het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. De klant verplicht zich de automatische bevestiging goed te controleren en bij onjuistheden direct contact op te nemen met aanbieder. De klant die niet komt opdagen op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip verliest het recht op die rit en blijft verplicht het volledige bedrag te voldoen, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 11 – Wijziging vluchtgegevens

Bij het niet tijdig doorgeven van gewijzigde vluchtgegevens of ritgegevens (bijvoorbeeld wijziging vertrektijd, aankomsttijd of vluchtnummer) of andere informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is vervalt het recht van de klant op die rit, zonder dat het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. De klant die niet komt opdagen op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip verliest het recht op die rit en blijft verplicht het volledige bedrag te voldoen, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 12 – Terugkomst op de luchthaven

In geval van vervroeging of vertraging kan de klant erop rekenen dat de aanbieder zijn vlucht nauwlettend in de gaten houdt. Na aankomst op de luchthaven dient de klant zo spoedig mogelijk zijn mobiele telefoon aan te zetten, zodat de chauffeur contact met hem kan opnemen. Indien de vlucht meer dan 30 minuten vroeger arriveert of meer dan 30 minuten later arriveert kan het voorkomen dat aanbieder de rit niet meer kan inplannen. In dat geval vervalt het recht van de klant op de rit en blijft de betalingsverplichting van klant bestaan en zal er geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 13 – Wachttijd aanbieder

De aanbieder houdt na landing van het vliegtuig rekening met een wachttijd op de luchthaven van maximaal 60 minuten. Deze wachttijd is bij het door de klant betaalde bedrag inbegrepen. Na 60 minuten wordt er een bedrag van  9,00 per 10 minuten wachttijd aan de klant doorberekend, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 14 – Wachttijd klant

De aanbieder streeft ernaar geen wachttijd te hanteren voor klanten die arriveren op de luchthaven. In geval van calamiteiten, verkeersdrukte of extreme vervroeging of vertraging van vluchten kan het voorkomen dat de klant toch moet wachten. De wachttijd is in dit geval maximaal 45 minuten. Voor een wachttijd tot 45 minuten wordt geen korting of restitutie verleend. Is de wachttijd langer dan 45 minuten of kiest de klant ervoor om gebruik te maken van een andere vervoerder, dan wordt de volledige ritprijs gerestitueerd of vervalt de betalingsverplichting van de klant. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele meerkosten van een andere aanbieder.

Artikel 15 – Annulering

De klant kan de reservering tot 24 uur voor de rit annuleren met uitzondering van ritten die geboekt worden via Zorgtaxi (www.zorg-taxi.nl). Ritten geboekt via Zorgtaxi komen niet in aanmerking voor restitutie. Bij ritten geboekt via LuchthavenExpress geldt dat het door de klant betaalde geldbedrag, verminderd met eventuele transactiekosten en/of administratiekosten (creditcard €10), volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering binnen 24 uur voor de rit is de klant het volledige geldbedrag verschuldigd.

Artikel 16 – Nummerherkenning

De aanbieder neemt enkel inkomende telefoongesprekken aan indien nummerherkenning door de klant is ingeschakeld. Dit wordt uitdrukkelijk op de website van de aanbieder vermeld. Gemiste telefoongesprekken en alle gevolgen van dien als gevolg van het uitschakelen van nummerherkenning vallen binnen de risicosfeer van de klant.

Artikel 17 – Opname van telefoongesprekken

De aanbieder neemt alle inkomende- en uitgaande telefoongesprekken op voor kwaliteitsdoeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, het naluisteren van afspraken gemaakt met klanten. Gesprekken worden 30 dagen digitaal opgeslagen waarna de gesprekken automatisch verwijderd worden. Aanbieder is gerechtigd opgenomen gesprekken te gebruiken in geval van een juridisch geschil.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging door bijvoorbeeld files, autopech en weersomstandigheden. Het voornoemde geldt evenwel indien dit resulteert in het missen van een vlucht. Het tijdig bereiken van de luchthaven is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Evenmin is de aanbieder aansprakelijk voor enige andere vorm van schade die gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan de klant wordt toegebracht.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

De aanbieder zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden overdragen en draagt zorg voor een adequate bescherming daarvan.

Artikel 20 – Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen aanbieder en klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de aanbieder.

Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op de websites van aanbieder. Klant dient voor het aangaan van een overeenkomst digitaal akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voordat een reservering kan worden geplaatst. Ook worden de algemene voorwaarden automatisch verzonden aan klanten bij het versturen van facturen van aanbieder.

LuchthavenExpress B.V.
Schijfmospad 3
1314 MG Almere
Telefoon (036) 234 0 233

 

 

Facebook reviews

LuchthavenExpress.nl
5.0
powered by Facebook
Talitha de Jager
2022-08-16T11:18:09+0000
Wij hadden geboekt om 02.00 opgehaald te worden van huis. De chauffeur stond er netjes om 01.50, de koffers werden voor je ingeladen en het was een erg vriendelijke chauffeur. We stonden ruim optijd op schiphol. Ik raad luchthavenExpress zeker aan!lees meer
Jady Snijders
2022-07-29T14:46:57+0000
Zeer goede service goed op tijd zeer aardige chauffeurs. Onze koffers kwamen pas 2,5 uur later maar de chauffeur heeft gewoon gewacht en was heel aardig ondanks het lange wachten . Echt petje af gewoon toppie. Volgend jaar weer!lees meer
Jacqueline van der Pijl
2022-07-27T10:54:47+0000
Gisteren voor de tweede keer gebruik gemaakt van jullie service. Net als de eerste keer uitstekende communicatie en een gezellige chauffeuse. Ook eenvoudig te boeken via de website, duidelijkheid over de prijs en makkelijk vooraf te betalen.lees meer
Theun De Grouw
2022-07-25T10:09:13+0000
Voor het brengen van Rotterdam airport naar Schiphol,P6 gebruik gemaakt van luchthavenexpress en dat is zeer goed bevallen. We hadden ook nog vertraging van een uur maar dat was geen probleem, het bedrijf en Martien, onze chauffeur, BEDANKTlees meer
Els Blom-De Groot
2022-07-17T18:02:35+0000
We hadden een taxi besteld om naar Schiphol te gaan voor de vlucht via Frankfurt naar Sofia om daar het huwelijk van onze dochter bij te wonen in Bulgarije. Echter, door de chaos op Schiphol werd onze vlucht naar Frankfurt geannuleerd. Heel veel paniek en stress. De vlucht van Frankfurt naar Sofia ging wel, dat hoorden we nadat we twee en half uur telefonisch in de wacht hebben gestaan. In de tussentijd heeft mijn man met Albert de Jager gesproken en gevraagd of het misschien mogelijk was om ons naar Frankfurt te rijden. Toen we de reden vertelden waarom, vond hij dit zo sneu en heeft Albert zijn bestaande ritten van die avond bij andere chauffeurs ingepland om voor ons stand-by te staan. We moesten nog wachten op de vliegtuigmaatschappij maar die kwam met geen goed alternatief maar kon wel verzekeren dat de vlucht van Frankfurt naar Sofia ging. Om 1.00 uur stapten wij bij Albert in de taxibus en om 5.30 uur waren we in Frankfurt, ruim op tijd voor onze vlucht om 10.15 uur! Albert, je was onze reddende engel en zullen dit nooit vergeten!! Door jou konden we het huwelijk van onze dochter bijwonen. Gelukkig dat er nog mensen bestaan met empathie en gevoel! Ik raad dit bedrijf met tien sterren aan, in plaats van de vijf sterren die je maximaal kunt geven!lees meer
Saskia Bolt
2022-07-09T10:09:35+0000
Voor het brengen en halen naar Schiphol gebruik gemaakt van luchthaven express en dat is zeer goed bevallen. Taxi's stond op het juiste tijdstip op de afgesproken plaats. Ook op de terug weg toen we 2 uur vertraging hadden stond te taxi's precies op tijd klaar. wij gaan zeker nog vaker gebruik van deze taxi's service makenlees meer
Gusta Sauerbier
2022-07-01T10:37:30+0000
Wat een geweldige service hebben wij met Mark ervaren Netjes op tijd , betaal de afgesproken prijs , geholpen met onze koffers vol souveniers 😉 , nette chauffeur op de weg en gezellig praatje onderweg Moch ik ooit nog een x gebruik moeten maken van een taxi van en naar huis , dan zeker weer bij hun Verbeterpunten ?? Absoluut niet Een bedrijf die ik zeker iedereen zou aanraden Daarom wens ik julie allen vele veilige kilometers met en van heel veel passagierslees meer
Sylvia Benneker
2022-06-21T12:19:00+0000
voor het eerst gebruik gemaakt van de service. prima bevallen. de chauffeur was keurig op tijd en ook bij het ophalen vanaf schiphol geen problemen. je vakantie begint bij je eigen voordeur met luchthaven express.lees meer
Gerda Groeneveld
2022-06-21T06:32:09+0000
Als altijd weer uitstekende service. Op tijd opgehaald en thuisgebracht. Raad dit zeker aan. Gerda Groeneveld
Jana van der Toorn
2022-05-21T15:49:14+0000
Afgezet door Martien op Schiphol vorige week. Bleek onze vlucht op het laatste moment te zijn geannuleerd. Lang verhaal kort ... Martien was al onderweg naar huis, is omgekeerd en heeft ons weer opgehaald en thuisgebracht. En ook de rit naar Schiphol de andere dag kon snel worden geregeld; nogmaals bedankt daarvoor Albert. Vriendelijke en behulpzame chauffeurs. Fijn ook dat er kinderzitjes aanwezig zijn. Kortom Topbedrijf met een TOPSERVICE !!!lees meer
Egbert Wille
2022-05-16T10:22:05+0000
Voor het eerst gebruik gemaakt van luchthavenexpress; 's nachts om 1:30 ophalen. Keurige communicatie; geen gedoe; zo wil ik het graag 😊. Dus dikke pluim!!!
Michael Langley
2022-03-05T10:59:16+0000
Onlangs voor het eerst gebruik gemaakt van LuchthavenExpress.nl en wat een ‘breath of fresh air’ in de jungle van de vele (lang niet altijd betrouwbare!) taxi- en transferbedrijven. Het boeken op de website was zeer eenvoudig en de rit van Almere naar Schiphol was punctueel. De taxi arriveerde ruim op tijd en de chauffeur was bijzonder vriendelijk, behulpzaam en oprecht geïnteresseerd. Door de jaren heen heb ik diverse taxibedrijven uit de regio Almere geprobeerd en helaas lang niet altijd positieve ervaringen gehad. LuchthavenExpress.nl heeft er vanaf nu een vaste en zeer tevreden klant bij!lees meer
Sylvia Fokkens
2022-02-09T11:54:21+0000
Alles is altijd toppie geregeld👌👌
Marco Braam
2021-11-07T09:57:22+0000
vanacht voor het eerst gebruik gemaakt van deze dienst keurig opgehaald bij de vertrekhal en super snel naar huis gebracht. aardige chauffeur
Willem Niekus
2021-10-17T21:09:32+0000
hebben taxi retour geboekt helemaal top snel geregeld goede service komt optijd. volgende reis boeken we weer bij luchthavenexpress top service.
Marjo Knecht
2021-10-09T03:02:06+0000
zijn heel vriendelijk en keurig op tijd😁👍
Jan Silvius
2021-09-20T12:47:51+0000
100%aanrader om gebruik te maken van dit bedrijf wat een service alles op tijd vriendelijke chauffeurs die je koffers al bij de voordeur hebben voordat je uitgestapt ben word volgende keer weer gebruik maken van dit bedrijf bedankt.lees meer
Ralph van Weenen
2021-09-18T16:36:47+0000
Hele goede service, super vriendelijk en betrouwbaar. Aardige, vriendelijke en zeer behulpzame chauffeur. in 1 woord fantastisch, is een echte aanrader. volgende keer maken we er weer zeker gebruik van.lees meer
Truus Verstraten
2021-09-13T17:19:35+0000
In juni zijn we de 1e keer met luchthaven express naar Schiphol gegaan en weer terug naar huis. Super geregeld. In augustus hebben we uiteraard weer geboekt. Het is een luxe naar Schiphol gebracht te worden en ook weer thuis afgeleverd te worden. We hopen volgend jaar als het mogelijk is weer te boeken. Albert bedankt voor de uitmuntende service. Aarnout en Truuslees meer
Simon de Waal
2021-09-06T09:59:48+0000
Uitstekende service! Prima communicatie, fijne chauffeurs. Heerlijk om zo de aankomsthal uit te wandelen en meteen je taxi in te stappen. Alle lof.
Sandra Wilmer
2021-08-16T17:12:17+0000
Onlangs gebruik gemaakt van Luchthavenexpress .Uitstekende service, op tijd zowel de heen en terug reis, snelle bevestiging, je kreeg netjes een bericht van te voren, gezellige chauffeur ( Albert ) Alles goed geregeld 👍 Tot de volgende keer. Mvg Joost Wilmerlees meer
Peter Veldhuis
2021-07-17T17:12:39+0000
Het was geen Mercedes 😉 maar toch netjes naar Schiphol gebracht! Perfect op tijd en relaxed. Tot over een paar dagen. En een week later weer netjes opgehaald 👍🏻
Peter Harmsen
2021-07-17T14:50:19+0000
Ik kon gemakkelijk online reserveren, kreeg vrijwel direct een bevestiging en sms. Dag voordat we vertrokken kregen we nog een herinnering (erg fijn) en ook voordat we terug kwamen kregen we een sms-herinnering. Professionele chauffeur met een nette bus (zowel heen als terug) en onze bagage werd netjes behandeld en gebracht. Hele fijne service!lees meer
Robin van Loenen
2021-07-12T16:08:22+0000
Wat een uitstekende eerste ervaring met LuchthavenExpress.nl!! De informatie van te voren was erg duidelijk (per email en sms) en ondanks dat we om 3:00 werden opgehaald, was de chauffeur er ruim op tijd! De rit naar Schiphol was aangenaam en hadden genoeg ruimte. Op de dag van terugkomst nadat we geland waren, gelijk een appje van de chauffeur of we ik even wilde laten weten bij welke uitgang we stonden, zodra we boven bij de vertrekhal waren. Een paar minuten na mijn appje werden we al opgepikt en 30 minuten later waren we weer in Utrecht. Geen minipunten? Ja eentje, de chauffeur stelde al rijdend op de terugweg zijn navigatie in. (op zijn telefoon, in zijn hand) De volgende keer gaan we we zeker weer gebruik manen van LuchthavenExpress.nllees meer
Fieny Smitsmans
2020-10-13T14:53:45+0000
Precies op tijd! Vriendelijke chauffeur. Voelde me heel veilig in de auto! Goede prijs! En gelijk de terugreis kunnen boeken! De dag voor de terugreis nog een herinnering en bij aankomst op Schiphol, hadden we elkaar na 3 minuten gevonden! Toplees meer
Maaike Kalsbeek
2020-09-20T15:54:57+0000
De communicatie en service van LuchthavenExpress is subliem! Je kunt online of telefinisch reserveren en krijgt een bevestiging via de mail en what's app! Ivm treinwerkzaamheden dit weekend had ik een taxi nodig van Almere Oostvaarders naar Schiphol. Alles was keurig geregeld, de chauffeur belde me zelfs in de trein waar hij precies stond! En ik ben keurig op tijd en veilig afgezet op Schiphol. Wow, ik ben zeer onder de indruk van de communicatie van dit bedrijf, het gaf mij een veilig en betrouwbaar gevoel. Ik kan iedereen die een taxi nodig heeft dit bedrijf aanraden! Een dikke thumbs up & keep up the good work!!lees meer
Astrid Nuij
2020-08-11T20:14:59+0000
Wij hebben een geweldige ervaring! De taxi kwam keurig op tijd, zeer nette service, leuke chauffeur. Wij zijn enorm tevreden. Echt een aanrader👌👌😁 Volgende x bellen we hem zeker weer😜!
Ingrid Storm
2020-07-20T20:55:26+0000
Vannacht teruggekomen van een heerlijke vakantie. Opgehaald door de chauffeur van luchthavenexpress. Van tevoren kregen we duidelijke informatie plus het kenteken via Whatsapp gestuurd, dus dat voelde in elk geval al goed. Toen we buiten kwamen op Schiphol, kwam de chauffeur al binnen 2 minuten voorrijden. Echt superservice voor een mooie prijs. Ik raad Luchthavenexpress aan iedereen aan en zal er elke volgende keer dat we op reis gaan zelf ook weer gebruik van maken 👍lees meer
Sandra Blankestijn
2020-03-29T13:43:54+0000
Wat een geweldige service. Elke keer weer, nu dat ze zelf aanbieden de reservering te annuleren. Omdat de verwachting is dat mijn aanstaande reis niet doorgaat. Echt de volgende keer boek ik mijn taxirit weer bij jullie!lees meer
Michel Dijkstra
2020-03-11T08:10:59+0000
Super service, goede communicatie en eerlijke prijzen. Bij luchthavenservice begint je vakantie. Vriendelijke chauffeurs en schone auto’s.
Anneke de Jager
2019-11-13T13:45:15+0000
Goede service. Betrouwbaar en goede communicatie.
Ruud Visser
2019-09-18T12:22:42+0000
Goede service, komen afspraken na. Relaxed begin/eind van je vakantie. Berichtje zodra je geland bent en een duidelijke aanduiding waar je wordt opgehaald. Prima!
Tine Goethals
2019-07-24T11:00:35+0000
Altijd op tijd en super service
Reggy Krähe-Vreman
2019-06-12T20:40:19+0000
Wij hadden door een vertraging vanuit Rhodos, last minute een taxi nodig. Wij belden vanuit Rhodos rond 22.15 uur dat wij rond 03.00 uur graag een taxi wilde reserveren. Wij werden heel vriendelijk door Albert ter woord gestaan. Het was geen probleem, na overleg hebben wij de reservering online geboekt en betaald. De communicatie per telefoon en na de reservering verliepen super. Nadat we de reservering hadden gedaan en betaald kregen wij direct een e-mail en sms ter bevestiging. Bij aankomst op Schiphol kregen wij ook een sms van onze chauffeur Marc met duidelijke instructies. De taxirit verliep ook heel voorspoedig. Wij werden professioneel door Marc geholpen en veilig thuis afgezet. Dit was onze eerste ervaring met Luchthavenexpress, de volgende keer zeker weer!!!lees meer
Tuan Lê
2019-06-03T10:35:06+0000
18-5-2019 werden wij rond 02:45 uur opgehaald door Albert. Mooi ruim op tijd. De koffers werden voor ons ingeladen. Onderwerp vrolijke gesprek met Albert want voor het eerst gaan wij op vakantie met onze dochters en schoonzonen. Voordat je weet, werden wij keurig voor de vertrekhaal bij de deur afgezet. Koffers werden keurig uitgeladen en Albert wens ons een fijn vakantie. 25-5-2019, toen de vliegtuig op het Schiphol landde kreeg ik direct een SMS met de instructie waar wij naar toe moesten, zodat hij op op kunnen pikken. Bij ons thuis nog samen gekletst met Albert en voor de perfect service werden ons dochter en schoonzoon thuis gebracht. Wat een service en dikke 10 van mij. Ik ga direct reserveren voor de vlucht van oktober 2019. Dank je wel Albertlees meer
Ben Francooy
2019-04-02T14:54:38+0000
Dit is de perfecte manier om naar de luchthaven gebracht te worden super👍
Eline Groenendijk
2018-12-02T08:54:38+0000
Ideaal! Topservice en zeer nette taxi en chauffeur. Aanrader!
Jolanda Boelhouwers - Diederik
2018-10-13T10:06:18+0000
Echt top service, altijd heel vriendelijk en op tijd. Duidelijke afspraken en geen verrassingen achteraf. Voor ons geen andere!
Radjesh Chotoe
2018-09-30T09:25:58+0000
Zeer goede service, netjes op tijd en goed voorgelicht over ophalen en brengen. Betaalbaar.Uitstekend bedrijf!!
Sandra van Vulpen
2018-09-19T01:59:23+0000
In 1 woord fantastisch!! Opgehaald door de eigenaar. Lastminute geboekt en tip top in orde. Een hele gezellige rit gehad! Dank je wel 🙂
Piet Van Lunteren
2018-08-31T12:51:20+0000
Zeer goede service, geen gehaast, keurig op tijd. Vriendelijke chauffeurs tijdens onze rit naar Schiphol en terug. Duidelijke sms over de ophaal plaats bij Schiphol, meteen wanneer je aankomt. Wij zijn zeer tevreden!lees meer
Marlon Vasilda
2018-08-30T08:56:52+0000
Vannacht opgehaald, op Schiphol...zeer nette service, chauffeur verstaat zijn vak. Goede ritprijs en pinnen in de nacht ook mogelijk. Zeker voor herhaling vatbaar🚕😁👍🏽
Tamara Vasilda
2018-08-30T08:18:15+0000
Fijn contact! Goede service. Doen erg hun best om je meteen op te halen van de luchthaven. Fijn zo’n ontspannen rit naar huis . Zeker aan te raden! En niet onbelangrijk een goede prijs ook!
Nicole Cocheret de la Morinière
2018-07-04T17:12:37+0000
Na een nachtvlucht de taxi genomen en zijn we veilig thuis gebracht. Met 2 kleine kinderen hebben wij dit als zeer prettig ervaren. Geen gehaast en een gezellig gesprek met de chauffeur. Volgende keer voor ons weer Luchthavenexpress.lees meer
Harry Duijnmayer
2018-06-29T13:59:45+0000
In een woord "Fantastisch". Super geregeld, goeie communicatie door de chauffeurs, Netjes op tijd, en kunnen pinnen! absoluut een aanrader!! Wij gaan niet meer met eigen vervoer naar schiphol, maar met dit taxi bedrijf!!lees meer
Kim Tiemessen
2018-06-26T16:54:15+0000
Goeie service! Netjes op tijd en zeer vriendelijke chauffeur! Top! Zal hier zeker vaker gebruik van maken!
Maikel Mohamedhoesein
2018-05-24T19:30:06+0000
Super taxibedrijf.
Sjomara Specht
2018-02-08T17:57:58+0000
Normal schrijf ik niet zo snel recensies, maar dit was zo’n relaxed taxi ritje naar Schiphol dat ik zeker iedereen aanraad om te boeken via LuchthavenExpress!!
Gerrit Odendaal
2018-02-06T12:39:02+0000
Roel Nieuwenhuis
2018-02-04T18:02:28+0000
Helemaal top. De reservering, de behulpzame en vriendelijke chauffeur kortom prima service. Een aanrader.
Yolanda Knol
2018-01-27T17:48:49+0000
Super geregeld snel leuke prijs en op tyd en hele vriendelijke mensen voor mijn volgende vakantie ga ik ze weer boeken echt een aanrader
Maaike Van T Hull
2018-01-27T08:37:43+0000
Uitstekende service, mooie website met duidelijk boekingssysteem en diverse betaalopties. Taxi was ruim op tijd, chauffeur was vriendelijk en behulpzaam. Ik kan deze taxiservice van harte aanbevelen!
Bianca Schiphorst
2018-01-26T19:47:18+0000
Super geregeld, niets is te veel, het mail verkeer was goed, (want ik had omdat de betaling niet geweldig verliep wat verkeetd ingevuld. Dus menig mail verkeer gehad de toon vam de mail erg geduldig en zorgzaam) de communicatie is top, ze houden zelf bij wanneer en waar je land, je krijgt een apje waar ze staan, gezellig gesprek in de auto, ik vind het top kan niets negatiefs bedenken. Voor mij uitstekende servicelees meer
Isabelle Bronsdijk
2018-01-26T18:21:20+0000
Wij waren zeer tevreden. We hadden een vroege vlucht en ze waren keurig op tijd. Ik zou deze taxi service weer bestellen.
Deborah Middleton
2017-11-11T14:52:38+0000
Wat een fijne en snelle service! Waar ze de kunst nog verstaan van net dat stapje extra doen voor je klant!
Irma Heijman
2017-11-06T18:15:06+0000
Echt een goede service en ook nog heel betaalbaar.
Tom Vermeulen
2017-10-31T11:11:11+0000
Stond ik daar om half 2 snachts helemaal alleen op station Weesp. Na een aantal teleurstellende telefoontjes stond dit bedrijf als enige binnen een kwartiertje voor mij klaar. De Heer de Jager, 1000 maal bedankt voor de gezellige rit!lees meer
Nathasja Meinen
2017-10-28T17:14:52+0000
Afgelopen vrijdagnacht zijn wij opgehaald vanaf Schiphol. We hebben even moeten wachten maar dat vonden wij niet erg. Verder leuk en gezellig gesprek gehad in de taxi en keurig met onze bagage bij de deur afgezet. Wanneer wij weer op vakantie gaan boeken wij hier zeker onze taxi.lees meer
Caroline Holleman
2017-10-28T07:33:54+0000
Mijn B&B gasten worden altijd netjes op tijd opgehaald om naar Schiphol te vertrekken, ook al is het midden in de nacht. Top!
Alwin Kluit
2017-10-24T10:20:10+0000
Zeer tevreden over deze service. Reservering, betaling, communicatie en bejegening zijn dik in orde. Je merkt aan alles dat er heel zorgvuldig wordt gewerkt. Kan het iedereen aanraden.
Fokke Aukes
2017-10-08T18:09:28+0000
Willemijn de Lint
2017-09-20T15:44:33+0000
Alles liep op rolletjes en we hebben erg gelachen onderweg! Een heel goed begin van de vakantie.
Karolijne Borm
2017-09-15T15:57:30+0000
Prima service! Voor de vakantie alles afgesproken. Laatste dag van de vakantie een appje om t geheel nog eens extra te bevestigen . Ze houden zelf in de gaten of je vertraging hebt of eerder aankomt! Eenmaal aangekomen kregen we een berichtje van de chauffeur. Omdat de bagage flink vertraging had (anderhalf uur), kwam de chauffeur op een gegeven moment in de knoei met zijn volgende passagiers.....Hij heeft toen een collega opgebeld en die heeft het van hem overgenomen zodat wij toch netjes naar huis werden gebracht en die andere mensen niet in de knoei kwamen! Top geregeld!lees meer
Nienke Groen
2017-09-15T15:31:17+0000
hele goede attente service, geen stress, fijne chauffeur en auto.
Virginia Faja Hicks
2017-09-15T08:15:37+0000
Ben erg te vreden ze waren ruim optijd bij schiphol gezellige chafeur en heel goedkoop zeker een aanrader voor als je op vakantie gaat en trug komt 😘
Anneke van den Akker
2017-09-14T19:59:50+0000
Op tijd ,vriendelijk en niet duur.
Salah Kanaan
2017-09-14T19:13:16+0000
Uitstekende service, vriendelijke chauffeur. 10 min voor de afgesproken tijdstip stond hij al voor de deur. Prijs/kwaliteit verhouding een prima bedrijf. Volgende keer gaan wij zeker weer gebruik van maken. Salah Kanaanlees meer
Duke Ham
2017-09-14T13:16:46+0000
Geweldige service en duidelijke website. Halfuur voordat je wordt opgehaald krijg je een SMSje. Als je niet reageert wordt je prompt uit je bed gebeld 😉 Zeer behulpzame en aardige chauffeur ondanks het tijdstip (04:00 !). Prijs is zeer concurrerend en als je met 4 man bent bijna net zo duur als de trein. Keurige auto (MB), ruim en comfortabel. Gewoon top!lees meer
Johan Roelfsma
2017-09-14T12:05:20+0000
Super goed. Fijne service. Op tijd en ook nog een belletje van te voren Dik tevreden een aanrader !
Bart Daams
2017-09-08T09:14:51+0000
Roberta Williams
2017-08-26T08:33:54+0000
Excellent service....brilliant drivers!!! I was very impressed with their service.
Next Reviews