Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van LuchthavenExpress B.V. (hierna: de aanbieder) en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien. De algemene voorwaarden moeten als onderdeel van de onderlinge overeenkomst tussen de aanbieder en de klant worden beschouwd. Algemene voorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Wij verzoeken u om nauwkeurig kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

LuchthavenExpress B.V., handelend onder de namen Schipholtaxi LuchthavenExpress, Zorgtaxi Almere, Taxi Almere Nu en Taxistad Almere, kantoorhoudende aan de Borstelgrasstraat 22, 1313 BG te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73321605.

Artikel 2 – Diensten

De diensten van de aanbieder bestaan uit het vervoeren van één of meer personen van het door de klant aangegeven ophaalpunt naar de door de klant aangegeven bestemming. Tevens maken het in- en uitladen van bagage in de taxi deel uit van de dienstverlening, alsook andere voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van de aanbieder kunnen worden verwacht en voortvloeien uit de verhouding tussen de aanbieder en de klant.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst met de aanbieder komt conform artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanbieder doet zijn aanbod via de website www.luchthavenexpress.nl of een andere door hem beheerde website. De klant aanvaardt het aanbod door zijn gegevens digitaal in te vullen en een digitale reservering te maken of door telefonisch kenbaar te maken gebruik te willen maken van de diensten van de aanbieder. De aanbieder stuurt binnen 24 uur na reservering een bevestiging naar de klant. Echter, het ontbreken van een bevestiging doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Termijn reserveringen

Reserveringen dienen minimaal 12 uur voor aanvang van de rit plaats te vinden. Bij reserveringen van ritten die binnen 12 uur plaatsvinden dient de klant onverwijld telefonisch contact met de aanbieder op te nemen om de beschikbaarheid met hem af te stemmen. De klant die deze verplichting nalaat en dientengevolge niet kan worden vervoerd heeft geen recht op restitutie van enig geldbedrag.

Artikel 5 – Betaalwijze

De aanbieder accepteert online betalingen (iDeal en creditcards), contante betalingen, pinbetalingen en betalingen via creditcards zoals American Express, Visa of MasterCard. De klant heeft de mogelijkheid om ten tijde van de reservering te betalen of achteraf in de taxi. Aan klanten die achteraf in de taxi betalen wordt een aanvullend bedrag van € 5,00 per rit doorberekend.

Artikel 6 – Op rekening rijden

Bedrijven hebben de mogelijkheid om op rekening te rijden, zulks na schriftelijke toestemming van de aanbieder. Bij rijden op rekening wordt een aanvullend bedrag van € 5,00 per rit aan de klant doorberekend.

Artikel 7 – Tweede ophaal- of wegbrengadres

Het is mogelijk een tweede ophaal- of wegbreng adres te boeken. Bij het boeken van een tweede ophaal- of wegbrengadres wordt een aanvullend bedrag van 10,00 per rit doorberekend. Een tweede ophaal- of wegbrengadres wijkt niet meer dan 5 kilometer af van de route van het eerste adres naar de eindbestemming. Is het voornoemde wel het geval, dan wordt er een aanvullend bedrag van 2,00 per extra kilometer aan de klant doorberekend na de rit.

Artikel 8 – Gecombineerde ritten

De aanbieder voert ritten niet gecombineerd uit, tenzij door extreme vertraging of calamiteiten geen andere oplossing geboden kan worden. De mogelijkheid van het combineren van een rit zal eerst aan beide klanten worden voorgelegd en zal pas geschieden met goedvinden van beide klanten. In geval van gecombineerde ritten wordt er geen korting of restitutie aan de klant verleend.

Artikel 9 – Bijzondere bagage

Bijzondere bagage (bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel, surfplank of andere bagage die niet in het geheel uit tassen en koffers bestaat) dient de klant ten tijde van de reservering op te geven. Dit kan digitaal middels het reserveringsformulier of telefonisch. Bij het niet opgeven van bijzondere bagage kan het voorkomen dat er een te klein vervoersmiddel wordt ingedeeld. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Indien een rit geen doorgang kan hebben door verkeerd opgegeven bagage is de klant het oorspronkelijke geldbedrag onverminderd verschuldigd.

Artikel 10 – Wijziging vluchtgegevens

Bij het niet tijdig doorgeven van gewijzigde vluchtgegevens (bijvoorbeeld wijziging aankomsttijd of vluchtnummer) of andere informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is vervalt het recht van de klant op die rit, zonder dat het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. De klant die niet komt opdagen op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip verliest het recht op die rit en blijft verplicht het volledige bedrag te voldoen, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 11 – Terugkomst op de luchthaven

In geval van vertraging kan de klant er op rekenen dat de aanbieder zijn vlucht nauwlettend in de gaten houdt. Na aankomst op de luchthaven dient de klant zo spoedig mogelijk zijn mobiele telefoon aan te zetten, zodat de chauffeur contact met hem kan opnemen.

Artikel 12 – Wachttijd aanbieder

De aanbieder houdt na landing van het vliegtuig rekening met een wachttijd op de luchthaven van maximaal 60 minuten. Deze wachttijd is bij het door de klant betaalde bedrag inbegrepen. Na 60 minuten wordt er een bedrag van 10,00 per 15 minuten wachttijd aan de klant doorberekend, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 13 – Wachttijd klant

De aanbieder streeft ernaar geen wachttijd te hanteren voor klanten die arriveren op de luchthaven. In geval van calamiteiten, verkeersdrukte of extreme vervroeging of vertraging van vluchten kan het voorkomen dat de klant toch moet wachten. De wachttijd is in dit geval maximaal 45 minuten. Voor een wachttijd tot 45 minuten wordt geen korting of restitutie verleend. Is de wachttijd langer dan 45 minuten of kiest de klant ervoor om gebruik te maken van een andere vervoerder, dan wordt de volledige ritprijs gerestitueerd of vervalt de betalingsverplichting van de klant.

Artikel 14 – Annulering

De klant kan de reservering tot 24 uur voor de rit kosteloos annuleren met uitzondering van ritten die geboekt worden via Zorgtaxi Almere (www.zorgtaxialmere.nl). Ritten geboekt via Zorgtaxi Almere komen niet in aanmerking voor restitutie. Bij ritten geboekt via LuchthavenExpress geldt dat het door de klant betaalde geldbedrag, verminderd met eventuele transactiekosten, volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering binnen 24 uur voor de rit is de klant het volledige geldbedrag verschuldigd.

Artikel 15 – Nummerherkenning

De aanbieder neemt enkel inkomende telefoongesprekken aan indien nummerherkenning door de klant is ingeschakeld. Dit wordt uitdrukkelijk op de website van de aanbieder vermeld. Gemiste telefoongesprekken en alle gevolgen van dien als gevolg van het uitschakelen van nummerherkenning vallen binnen de risicosfeer van de klant.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging door bijvoorbeeld files, autopech en weersomstandigheden. Het voornoemde geldt evenwel indien dit resulteert in het missen van een vlucht. Het tijdig bereiken van de luchthaven is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Evenmin is de aanbieder aansprakelijk voor enige andere vorm van schade die gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan de klant wordt toegebracht.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

De aanbieder zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden overdragen en draagt zorg voor een adequate bescherming daarvan.

Artikel 18 – Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen aanbieder en klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de aanbieder.

Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website van de aanbieder en worden op verzoek per e-mail naar de klant gezonden. De algemene voorwaarden worden tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanbieder.

LuchthavenExpress B.V.
Borstelgrasstraat 22
1313 BG Almere
Telefoon 036 234 0 233

Reviews

5.0
powered by Facebook
Fieny Smitsmans
2020-10-13T14:53:45+0000
Precies op tijd! Vriendelijke chauffeur. Voelde me heel veilig in de auto! Goede prijs! En gelijk de terugreis kunnen boeken! De dag voor de terugreis nog een herinnering en bij aankomst op Schiphol, hadden we elkaar na 3 minuten gevonden! Top
Maaike Kalsbeek
2020-09-20T15:54:57+0000
De communicatie en service van LuchthavenExpress is subliem! Je kunt online of telefinisch reserveren en krijgt een bevestiging via de mail en what's app! Ivm treinwerkzaamheden dit weekend had ik een taxi nodig van Almere Oostvaarders naar Schiphol. Alles was keurig geregeld, de chauffeur belde me zelfs in de trein waar hij precies stond! En ik ben keurig op tijd en veilig afgezet op Schiphol. Wow, ik ben zeer onder de indruk van de communicatie van dit bedrijf, het gaf mij een veilig en betrouwbaar gevoel. Ik kan iedereen die een taxi nodig heeft dit bedrijf aanraden! Een dikke thumbs up & keep up the good work!!
Astrid Nuij
2020-08-11T20:14:59+0000
Wij hebben een geweldige ervaring! De taxi kwam keurig op tijd, zeer nette service, leuke chauffeur. Wij zijn enorm tevreden. Echt een aanrader👌👌😁 Volgende x bellen we hem zeker weer😜!
Ingrid Storm
2020-07-20T20:55:26+0000
Vannacht teruggekomen van een heerlijke vakantie. Opgehaald door de chauffeur van luchthavenexpress. Van tevoren kregen we duidelijke informatie plus het kenteken via Whatsapp gestuurd, dus dat voelde in elk geval al goed. Toen we buiten kwamen op Schiphol, kwam de chauffeur al binnen 2 minuten voorrijden. Echt superservice voor een mooie prijs. Ik raad Luchthavenexpress aan iedereen aan en zal er elke volgende keer dat we op reis gaan zelf ook weer gebruik van maken 👍
Peter Harmsen
2020-06-26T05:22:16+0000
Ik reis regelmatig zakelijk en privé en Luchthavenexpress heb ik alleen maar goede ervaringen mee. Eerst maakte ik gebruik van andere taxibedrijven maar wat een verademing dat ik dit bedrijf ontdekt heb. Ik ben fan.
Sandra Blankestijn
2020-03-29T13:43:54+0000
Wat een geweldige service. Elke keer weer, nu dat ze zelf aanbieden de reservering te annuleren. Omdat de verwachting is dat mijn aanstaande reis niet doorgaat. Echt de volgende keer boek ik mijn taxirit weer bij jullie!
Michel Dijkstra
2020-03-11T08:10:59+0000
Super service, goede communicatie en eerlijke prijzen. Bij luchthavenservice begint je vakantie. Vriendelijke chauffeurs en schone auto’s.
Anneke de Jager
2019-11-13T13:45:15+0000
Goede service. Betrouwbaar en goede communicatie.
Ruud Visser
2019-09-18T12:22:42+0000
Goede service, komen afspraken na. Relaxed begin/eind van je vakantie. Berichtje zodra je geland bent en een duidelijke aanduiding waar je wordt opgehaald. Prima!
Monique Vdvs
2019-08-12T14:55:26+0000
Super goede service, alles klopt qua tijden. Vriendelijke chauffeurs. Top taxi bedrijf. Nu voor de tweede keer met de taxi naar en van Schiphol, wil niet anders meer.
Tine Goethals
2019-07-24T11:00:35+0000
Altijd op tijd en super service
Reggy Krähe-Vreman
2019-06-12T20:40:19+0000
Wij hadden door een vertraging vanuit Rhodos, last minute een taxi nodig. Wij belden vanuit Rhodos rond 22.15 uur dat wij rond 03.00 uur graag een taxi wilde reserveren. Wij werden heel vriendelijk door Albert ter woord gestaan. Het was geen probleem, na overleg hebben wij de reservering online geboekt en betaald. De communicatie per telefoon en na de reservering verliepen super. Nadat we de reservering hadden gedaan en betaald kregen wij direct een e-mail en sms ter bevestiging. Bij aankomst op Schiphol kregen wij ook een sms van onze chauffeur Marc met duidelijke instructies. De taxirit verliep ook heel voorspoedig. Wij werden professioneel door Marc geholpen en veilig thuis afgezet. Dit was onze eerste ervaring met Luchthavenexpress, de volgende keer zeker weer!!!
Tuan Lê
2019-06-03T10:35:06+0000
18-5-2019 werden wij rond 02:45 uur opgehaald door Albert. Mooi ruim op tijd. De koffers werden voor ons ingeladen. Onderwerp vrolijke gesprek met Albert want voor het eerst gaan wij op vakantie met onze dochters en schoonzonen. Voordat je weet, werden wij keurig voor de vertrekhaal bij de deur afgezet. Koffers werden keurig uitgeladen en Albert wens ons een fijn vakantie. 25-5-2019, toen de vliegtuig op het Schiphol landde kreeg ik direct een SMS met de instructie waar wij naar toe moesten, zodat hij op op kunnen pikken. Bij ons thuis nog samen gekletst met Albert en voor de perfect service werden ons dochter en schoonzoon thuis gebracht. Wat een service en dikke 10 van mij. Ik ga direct reserveren voor de vlucht van oktober 2019. Dank je wel Albert
Ben Francooy
2019-04-02T14:54:38+0000
Dit is de perfecte manier om naar de luchthaven gebracht te worden super👍
Eline Groenendijk
2018-12-02T08:54:38+0000
Ideaal! Topservice en zeer nette taxi en chauffeur. Aanrader!
Jolanda Boelhouwers - Diederik
2018-10-13T10:06:18+0000
Echt top service, altijd heel vriendelijk en op tijd. Duidelijke afspraken en geen verrassingen achteraf. Voor ons geen andere!
Radjesh Chotoe
2018-09-30T09:25:58+0000
Zeer goede service, netjes op tijd en goed voorgelicht over ophalen en brengen. Betaalbaar.Uitstekend bedrijf!!
Sandra van Vulpen
2018-09-19T01:59:23+0000
In 1 woord fantastisch!! Opgehaald door de eigenaar. Lastminute geboekt en tip top in orde. Een hele gezellige rit gehad! Dank je wel 🙂
Piet Van Lunteren
2018-08-31T12:51:20+0000
Zeer goede service, geen gehaast, keurig op tijd. Vriendelijke chauffeurs tijdens onze rit naar Schiphol en terug. Duidelijke sms over de ophaal plaats bij Schiphol, meteen wanneer je aankomt. Wij zijn zeer tevreden!
Marlon Vasilda
2018-08-30T08:56:52+0000
Vannacht opgehaald, op Schiphol...zeer nette service, chauffeur verstaat zijn vak. Goede ritprijs en pinnen in de nacht ook mogelijk. Zeker voor herhaling vatbaar🚕😁👍🏽
Tamara Vasilda
2018-08-30T08:18:15+0000
Fijn contact! Goede service. Doen erg hun best om je meteen op te halen van de luchthaven. Fijn zo’n ontspannen rit naar huis . Zeker aan te raden! En niet onbelangrijk een goede prijs ook!
Nicole Cocheret de la Morinière
2018-07-04T17:12:37+0000
Na een nachtvlucht de taxi genomen en zijn we veilig thuis gebracht. Met 2 kleine kinderen hebben wij dit als zeer prettig ervaren. Geen gehaast en een gezellig gesprek met de chauffeur. Volgende keer voor ons weer Luchthavenexpress.
Harry Duijnmayer
2018-06-29T13:59:45+0000