Om de groei van het verkeer in en rond Almere de komende jaren mogelijk te maken, gaat de provincie Flevoland in 2018 starten met het verbreden van een groot deel van de Hogering. Bij deze verbreding wordt een extra rijstrook aangelegd in beide richtingen waardoor Almere beter bereikbaar wordt. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen de A6 en de Hollandsedreef.

Bij de kruising Hogering met de Herman Gorterweg en de kruising Hogering met de Hollandsedreef wordt de weg verdiept aangelegd. Hierdoor wordt de kruising ongelijkvloers aangelegd en verdwijnen de verkeerslichten. Dit is goed voor de doorstroming op de Hogering. Er wordt een parralelstructuur aangelegd om teveel in- en uitvoegen te voorkomen. De maximum snelheid op de Hogering blijft 80 km/u.

Bij de bouw van de spoorbrug is rekening gehouden met een verbreding van de Hogering, daardoor hoeft de spoorbrug niet aangepast te worden en past de verbrede weg er gewoon onderdoor.

Tijdens de werkzaamheden blijven er altijd twee rijstroken beschikbaar zodat de wijken en bedrijventerrreinen altijd bereikbaar blijven. De werkzaamheden starten naar verwachting in de tweede helft van 2018 en in 2022 zijn de werkzaamheden afgerond.

Bekijk hieronder de video van de Provincie.